Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży

Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej zawarte z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym

Warszawa, dnia 20  marca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.12.2020.RK

Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w dniu 15 stycznia 2020 r., z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, przekazuję w załączeniu i rekomenduję wykorzystanie w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych materiały informacyjno-edukacyjne przygotowane przez Sygnatariuszy ww. Porozumienia.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry