Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zapraszamy na webinarium dla nauczycieli – kształcenie na odległość - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zapraszamy na webinarium dla nauczycieli – kształcenie na odległość

Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza na webinarium poświęcone dostępnym dla nauczycieli narzędziom umożliwiającym pracę zdalną oraz Office 365 i Google. Szkolenie odbędzie się 24 marca 2020 r. o godz. 12.00

Link do wydarzenia:  https://youtu.be/dlRH-KwK87w

Na spotkaniu zostaną omówione dostępne narzędzia, za pomocą których możliwe jest przeprowadzanie zajęć, udostępnianie materiałów, konwersja plików oraz kontakt z uczniem w czasie rzeczywistym. Poruszone zostaną również tematy związane z bezpieczeństwem danych osobowych i prawem autorskim. Zostaną podane konkretne przykłady zastosowania  narzędzi w chmurze Microsoft Office 365 oraz narzędzia w chmurze Google. Podczas webinarium będzie można zadawać pytania poprzez usługę Czat.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN* należy pamiętać m.in. o łączeniu przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  zachowaniu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz o zróżnicowaniu zajęć w każdym dniu.


*Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Metryczka

Data publikacji 23.03.2020
Data modyfikacji 27.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały OEIiZK
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry