Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla Dyrektorów związana ze zdalnym nauczaniem - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja dla Dyrektorów związana ze zdalnym nauczaniem

18.03.2020

Warszawa, 18 marca 2020 r. 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
BKO.5320.1.2020.AK

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z interwencjami rodziców uczniów, dotyczącymi sposobu realizacji przez szkoły zdalnego nauczania bardzo proszę, aby dyrektor szkoły/placówki osobiście koordynował zakres informacji (zadań, poleceń, itp.) przekazywanych uczniom przez nauczycieli.

Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zadań odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów.

Przy opracowywaniu informacji dla rodziców o organizacji warunków do nauki w domu oraz przy przekazywaniu zadań do realizacji w domu proszę także o zwrócenie uwagi na:

  • fakt wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych w pracy świadczonej poza domem i pracy zdalnej, który wpływa na ograniczenie czasu sprawowania nadzoru nad dzieckiem w domu i przekłada się na możliwy zakres zaangażowania rodzica w proces edukacji dziecka,
  • możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych,
  • różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu.

Rekomenduję uruchomienie w każdej szkole/palcówce telefonów informacyjnych dla rodziców i bieżące reagowanie na zgłaszane przez rodziców problemy. 

Proszę Państwa Dyrektorów o zapewnienie realizacji nauczania zdalnego w sposób dostosowany do możliwości uczniów.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry