Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla Dyrektorów związana z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Dyrektorów związana z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach

Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.576.9.2020.BF

Dyrektorzy przedszkoli,
szkół i placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o niezwłoczne poinformowanie rodziców i nauczycieli o treści komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja.  Należy wykorzystać najbardziej skuteczne środki komunikacji: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, strona internetowa, wywieszona informacja w widocznym miejscu.

Zawieszenie zajęć nie może być traktowane jako okres ferii. Nauczyciele w tym czasie pozostają w dyspozycji dyrektora. Możecie Państwo prosić nauczycieli o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Materiały te mogą rozwijać zainteresowania uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Powyższe materiały zostaną również zamieszczone na stronie Kuratorium  Oświaty w Warszawie. Proszę Państwa, aby aktywność uczniów była racjonalnie planowana oraz dawała przestrzeń do rozwoju ich indywidualnych pasji i zainteresowań.

Praca nauczycieli w tym czasie, inspirowana przez dyrektora, powinna być skoncentrowana na realizacji zadań wynikających z potrzeb szkoły, np.: analizowanie  i porządkowanie dokumentacji, przygotowanie i opracowanie programów zajęć itp. Niewskazane jest organizowanie zebrań rady pedagogicznej oraz innych spotkań  w dużych grupach.

Zwracam również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2020
Data modyfikacji 13.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Fidelus
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry