Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program „Trzymaj Formę!” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Program „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają uczniów klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w programie prozdrowotnym.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, na podstawie której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.

Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie https://www.trzymajforme.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, właściwych terenowo dla rejonu szkoły.

 

Metryczka

Data publikacji 06.11.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały organizatora
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry