Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych”

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO organizuje konferencję pt. „Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w godz. 10.00-15:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Podczas konferencji zostanie podjęta próba odpowiedzi m.in. na następujące pytania: czy osoby głuche mają równe szanse na rynku pracy co osoby słyszące? Czy osoba głucha potrzebuje wsparcia w znalezieniu i utrzymaniu pracy? Czy osoby głuche mają problemy w zatrudnieniu?

Zostaną przedstawione dobre praktyki oraz wskazane rozwiązania, które umożliwią lepszy start zawodowy osób głuchych. Udział w spotkaniu będzie też okazją do wymienienia się doświadczeniami.
Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy. Udział jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy przesłać potwierdzenie obecności na adres: sylwia.gorska@brpo.gov.pl do dnia 25 listopada br. do godz. 12.00.

 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2019
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry