Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt "Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt "Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zachęca do udziału w VII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.

Karty zgłoszeń należy dostarczać do 15 listopada 2019 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Więcej informacji, w tym regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry