Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Obowiązek zapewnienia uczniom miejsc na pozostawienie podręczników i przyborów w szkole - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Obowiązek zapewnienia uczniom miejsc na pozostawienie podręczników i przyborów w szkole

Warszawa, dn. 8 października 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.576.87.2019.BBO

Dyrektorzy Szkół
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do zadań szkoły w zakresie profilaktyki prozdrowotnej pragnę przypomnieć o obowiązku  zapewnienia uczniom miejsc na pozostawienie podręczników i przyborów w szkole (§ 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach, Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.).  

Problematyka zbyt ciężkich tornistrów uczniów była wielokrotnie podnoszona przez różne instytucje, m.in. inspekcję sanitarną, Rzecznika Praw Dziecka, rodziców uczniów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał także zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych, z których wynika, że waga plecaka nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała ucznia.

Mając na uwadze przeciwdziałanie wadom postawy, w szczególności u młodszych uczniów szkół podstawowych, zachęcam Państwa do przeprowadzania różnych form akcji profilaktycznej skierowanej do dzieci. Wskazane jest w tym zakresie nawiązanie także współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Żywię przekonanie, że powyższe działania będą przez Państwa systematycznie realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2019
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry