Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akcja edukacyjna do filmu "Legiony" - aktualizacja informacji - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Akcja edukacyjna do filmu "Legiony" - aktualizacja informacji

Dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej przygotowali materiały edukacyjne do filmu „Legiony” – historycznej superprodukcji o młodych ludziach z pokolenia lat 1914-1918, które walczyło o niepodległość Polski. Honorowy patronat nad szeroko zakrojoną akcją edukacyjną objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: folder ze scenariuszami lekcji i opracowaniami historycznymi, które przygotowało Muzeum Historii Polski; broszura o Stanisławie Kaszubskim − jednym z dowódców Legionów oraz album „Legiony Polskie 1914-1918”, czyli  kompendium wiedzy na temat słynnej polskiej formacji wojskowej. Pakiet dopełnia list intencyjny Dyrektora Muzeum Historii Polski oraz plakat filmu. Materiały są dostępne do pobrania na stronie: http://www.kinoswiatedukacji.pl/filmy/legiony.

Ponadto szkoły mogą uczestniczyć w prelekcjach organizowanych przez pokazem filmu „Legiony”, które przeprowadzą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować z kinem i poprosić o seans z prelekcją. Spis kin uczestniczących w akcji jest dostępny w pakiecie materiałów edukacyjnych.

Więcej informacji można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 04.09.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materały Kina Świat
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry