Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program „Od grosika do złotówki” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program „Od grosika do złotówki”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości, skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Program zawiera także zagadnienia z szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Projekt zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego. Umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/20 (rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkotach podstawowych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, wychowanie do wartości). Nauczyciel może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Program zawiera bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela. Dodatkowo istotnym  elementem projektu jest systematyczna współpraca z rodzicami.

Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/.

 

Metryczka

Data publikacji 01.08.2019
Data modyfikacji 30.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry