Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przypomnienie o zasadach informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli - MBOPN - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Przypomnienie o zasadach informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli - MBOPN

Warszawa, dn. 15 lipca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.121.2.2019.AS

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma (ZIN121.1.2017.AK) z dnia 22 marca 2017 r. uprzejmie przypominam o zasadach informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli przez dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.). Powyższe informacje kurator oświaty udostępnia na swojej stronie internetowej (art. 224 ust. 2 cyt. ustawy).

Narzędziem przeznaczonym dla szkół i placówek oświatowych, służącym do publikowania ofert pracy dla nauczycieli w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli (MBOPN). Link do powyższej aplikacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dyrektor i Nauczyciel > Oferty pracy dla nauczycieli lub pod adresem bezpośrednim: http://mbopn.kuratorium.waw.pl.

Upoważnieni pracownicy szkół i placówek mogą zamieszczać oferty pracy na podstawie posiadanych danych do logowania (nazwy użytkownika i hasła). Prosimy o staranne i kompletne wprowadzanie ofert do MBOPN. Za prawidłowość opublikowanych ogłoszeń na stanowiska nauczycieli, odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Przypominam także, że po upływie terminu składania dokumentów (system oznacza ogłoszenie jako archiwalne) i dokonanym naborze należy wypełnić ankietę przypisaną do archiwalnego ogłoszenia, dotyczącą wyników naboru.

W momencie, kiedy ogłoszenie zostanie przeniesione do systemowego archiwum, na podany wcześniej e-mail szkoły zostaje wysłana informacja z prośbą o zalogowanie się do Mazowieckiego Banku Ofert Pracy i wypełnienie ankiety do archiwalnego ogłoszenia pracy w terminie maksymalnie 14 dni roboczych. Po zalogowaniu się do MBOPN, w dziale „Lista ofert” istnieje możliwość podglądu i edycji aktualnych ofert pracy, jak również widoczna jest lista archiwalnych ogłoszeń. Przy każdym archiwalnym ogłoszeniu widoczna jest informacja dotycząca wypełnienia ankiety (TAK/NIE). W celu wypełnienia ankiety należy wybrać opcję „Szczegóły” przy danym ogłoszeniu znajdującym się w archiwum, a następnie kliknąć "Wypełnij ankietę".

W załączeniu przekazuję instrukcję publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy (w tym: wypełniania ankiety o naborze) w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli.

W przypadku ewentualnych problemów technicznych proszę o kontakt z informatykami Wydziału Informacji i Programów Rządowych pod numerami telefonów: 22 551 24 00 wew. 2021 lub 2023.

Z poważaniem,

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.07.2019
Data modyfikacji 16.07.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry