Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Miasto Pamięci” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Miasto Pamięci”

06.05.2019

Warszawa,  29 kwietnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5562.3.2019.BW

Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,


Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w programie edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - „Miasto Pamięci”. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, pod patronatem Wojewody Mazowieckiego.

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, która swym zasięgiem objęła większą część świata, swym planowym okrucieństwem przewyższyła wszystko, czego człowiek kiedykolwiek doświadczył. Żołnierze przestali być głównymi ofiarami wojny. Ostrze działań niemieckich wymierzone było także w ludność cywilną. Całe narody, jak Żydzi i Romowie, zostały przeznaczone na unicestwienie, a inne, np. Polacy, na większościową eksterminację. Symbolem nierównej walki z niemiecką machiną zagłady, a także codziennych prześladowań i cierpień jest Warszawa - stolica Polski, która padła ofiarą niemieckiego okrucieństwa: masowych mordów, zagłady getta, masakr ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego, a w końcu planowego zniszczenia ponad 80% materialnej substancji miasta.

W ramach projektu „Miasto Pamięci” została opracowana lekcja multimedialna dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Każda lekcja zawiera przygotowany przez wybitnego historyka (we współpracy z IPN) mini-podręcznik z dołączoną płytą, ze specjalnie na użytek lekcji zrealizowanym filmem edukacyjnym, który każdy uczeń biorący udział w lekcji otrzyma na własność oraz pakiet metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji, testem sprawdzającym i prezentacją multimedialną.

Nauczyciele  otrzymają  pakiety  dla  swoich  szkół  podczas  konferencji historycznodydaktycznej, która zainicjuje projekt w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Auli Schumana Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, budynek 21, ul. K. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa. Ponadto każda szkoła otrzyma dziesięcioplanszową wystawę wielkoformatową, która towarzyszyć będzie lekcji, a później może być eksponowana w szkole oddziałując na pozostałych uczniów. Ze względu na ograniczoną liczbę pakietów edukacyjnych do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 60 szkół, które jako pierwsze odpowiedzą na nasze zaproszenie.

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych od kilku lat realizuje projekty adresowane do młodzieży w kraju i za granicą. Dla szkół średnich Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego zostały przygotowane i przeprowadzone lekcje multimedialne m.in. o odwadze i roztropności polskich żołnierzy w czasie wojen o niepodległość, dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zostały opracowane  i przeprowadzone zajęcia na temat roli ochotników w walkach lat 1914-1921 i 19391956, dla uczniów szkół polskich na Litwie został przeprowadzony cykl zajęć z elementami multimedialnymi o Wileńszczyźnie w II RP i okupacjach sowieckiej  i niemieckiej. Fundacja opracowała także interesujący portal historyczny www.czasbohaterów.pl adresowany do uczniów szkół średnich.

Organizator informuje, że podczas konferencji uczestnicy otrzymają 10 plansz wystawy wielkoformatowej, materiały dydaktyczne oraz 60 mini podręczników. Wskazane jest, by z każdej szkoły oddelegować na konferencję 2 osoby, co umożliwi transport materiałów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz projekcie!

Link do rejestracji: http://kuratorium.waw.pl/Konferencja-30-maja-2019.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry