Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenia dotyczące tematyki wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dotyczące tematyki wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn.” Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej”, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnych, 2-dniowych szkoleń m. in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Informujemy, że szkolenia odbywać się będą w Olsztynie. Uczestnicy szkoleń otrzymają: certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, zwrot kosztów udokumentowanej podróży, nocleg (w uzasadnionych przypadkach) oraz wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, a także materiały dydaktyczne i podręczniki oraz ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym i regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2019
Data modyfikacji 17.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry