Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Inicjatywa Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Inicjatywa Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Przedsięwzięcie koordynowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie tworzy nowe możliwości wsparcia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego przez szkoły i przedszkola.

Sieć Zagród Edukacyjnych służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw w obszarze produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, oraz rękodzieła i twórczości ludowej.

Gospodarstwa rolne będące uczestnikami projektu prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Mają one na celu wzbogacenie procesu kształcenia, poprzez programy nauczania zorientowane na praktyczne działania, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, w tym poznanie wiejskiej kultury.

Szczegółowe informacje związane z programem można odnaleźć na stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Pieńkowski
do góry