Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów i organizatorów wypoczynku zimowego 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów i organizatorów wypoczynku zimowego 2019 r.

Warszawa,  18 stycznia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.2.2019.AW

Organizatorzy wypoczynku zimowego 
Dyrektorzy szkół i placówek województwa mazowieckiego

 

 
Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych, proszę o organizację wypoczynku zimowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.);
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 
Przypominam o konieczności zgłoszenia wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl
 
Niezwykle istotnym jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pod opieką wykwalifikowanej kadry, która w sposób kreatywny zaaranżuje zimowe aktywności. Zgłaszając wypoczynek w elektronicznej bazie wypoczynku proszę mieć na uwadze w szczególności:
warunki sanitarno-higieniczne obiektu wypoczynkowego;
kwalifikacje kierownika, wychowawców i trenerów, animatorów czasu wolnego;
zapewnienie dostępu do opieki medycznej uczestnikom wypoczynku;
program wypoczynku opracowany w oparciu o potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży.
 
W trakcie trwania wypoczynku zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpoczywających w różnych miejscach w kraju i za granicą. Jednocześnie zwracam uwagę na możliwość wystąpienia w wielu krajach zagrożenia atakami terrorystycznymi. Mając powyższe na względzie proszę o poinformowanie uczestników wypoczynku o zasadach zachowania i postępowania w takich przypadkach oraz konieczności współpracy z właściwymi służbami kryzysowymi.
 
W trosce o uczniów pozostających w swoich miejscach zamieszkania i korzystających z oferty Zima w mieście, zwracam się z prośbą o zaoferowanie im atrakcyjnego, różnorodnego programu wypoczynku, który sprzyja rozwojowi zainteresowań, pogłębia ciekawość świata i jest źródłem niezapomnianych wrażeń.
 
Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, proszę o zorganizowanie dla uczniów zajęć przypominających o zasadach udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zachowania się w górach i na stokach narciarskich, umiejętnego korzystania ze sprzętu sportowego oraz obiektów rekreacyjnych. Zachęcam Państwa do współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Inspekcją Sanitarną.
 
Ufam, że podejmując się organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego, stworzycie Państwo warunki sprzyjające rekreacji i rozwojowi pasji. Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania zapewnią uczniom bezpieczeństwo oraz przyniosą wiele radości i niezapomnianych przeżyć, dzięki czemu wrócą do swoich szkolnych obowiązków wypoczęci, zdrowi i pełni nowej energii.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

18.01.2019
Data publikacji 18.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Włodarczyk
do góry