Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Warszawa,  dnia 31 maja 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.557.10.2017.JS

 

Szanowni Państwo
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych
województwa mazowieckiego

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania  modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń zawierają zamieszczone w załącznikach: Ogłoszenie, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Osoby zainteresowane proszone są o  przesłanie swojej oferty na adres:  szkoleniappp@kuratorium.waw.pl w temacie wiadomości należy wpisać rekrutacja-szkolenia.

Osoby do kontaktu: Pani Jadwiga Stachnik tel. 22 551 24 00 wew. 3072 i Pani Anna Laskowska tel. 22 551 24 00 wew. 4022

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 14 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie uczestnika projektu

 


     

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 31.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stachnik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry