Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (MTM) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (MTM)

logo MKO
Warszawa, 6 marca 2017 r.
 
ZSE.576.13.2017.

Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

od 2013 r. w kraju realizowany jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 oraz opracowany na jego podstawie Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. W programie przyjęto dalekosiężną Wizję Zero, zakładającą dążenie do stanu, w którym nikt nie będzie ginął na polskich drogach. Niezwykle ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie. W działania te, doskonale wpisują się turnieje
o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniu 21 września 2016 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Sygnatariuszami Porozumienia są: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Prezes Polskiego Związku Motorowego.

W bieżącym roku szkolnym przypada XL edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz XXI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że młodzież bardzo chętnie uczestniczy w dobrze rozumianej rywalizacji wykazując się dużą wiedzą i umiejętnościami.

Zwracam się z apelem do dyrektorów szkół i nauczycieli województwa mazowieckiego o umożliwienie szkolnym drużynom udziału w tych turniejach. Szczegółowe regulaminy Turniejów znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl. Tam też będą ukazywały się wszystkie komunikaty dotyczące ich organizacji i przebiegu.


Szkoły zamierzające wziąć udział w ww. turniejach, proszone są o wypełnienie do 20 marca 2017 r do godz.12:00 elektronicznej deklaracji o przystąpieniu do turnieju (linki poniżej), co pozwoli na sprawną ich organizację.

http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_BRD
http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_MTM

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator  Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Data modyfikacji 07.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry