Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt badawczy „Szkoła dla innowatora” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt badawczy „Szkoła dla innowatora”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzi projekt badawczy „Szkoła dla innowatora”. Celem projektu jest dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach.

Jednym z zadań zaplanowanych w projekcie jest przeprowadzenie badania ankietowego wśród polskich nauczycieli. Na jego potrzeby powstał kwestionariusz ankietowy online, dostępny pod adresem: www.goo.gl/FpaGiZ.

Ze względu na krótki termin wyznaczony przez Ministerstwo Rozwoju, kierownictwo projektu zwraca się z prośbą do nauczycieli o wypełnienie ankiety w najkrótszym możliwie terminie.

Metryczka

Data publikacji 28.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry