Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram narad z dyrektorami szkół i placówek - rok szkolny 2016/2017 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram narad z dyrektorami szkół i placówek - rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy przedstawicieli szkół, placówek, organów prowadzących i związków zawodowych nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego na narady z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem narad dla placówek z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich oraz Delegatur.

Termin narady

Miejsce narady

Szkoły/placówki, biorące udział
w naradzie

Organizujący naradę -Wydział/ Delegatura

6.09.2016 r.
(wtorek)
godz. 10
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
ul. Gałczyńskiego 28   Aula
Dyrektorzy szkół i placówek 
z terenu Delegatury
w Płocku
Delegatura
w Płocku
8.09.2016 r.
(czwartek)
godz. 10
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
Dyrektorzy szkół i placówek 
z terenu Delegatury 
w Ciechanowie
Delegatura
w Ciechanowie
14.09.2016 r.
(środa)
godz. 10
Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31
Dyrektorzy szkół i placówek 
z terenu Delegatury 
w Siedlcach
Delegatura
w Siedlcach
15.09.2016 r.
(czwartek)
godz. 10-dyr. gimnazjów;
godz. 12.30 – dyr. szkół podstawowych
Urząd Miasta Legionowo
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Legionowo (sala konferencyjna)
 
Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego
Wydział Kształcenia Ogólnego
16.09.2016 r.
(piątek)
godz. 10
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu
 ul. Chrobrego 31
Aula Główna
Dyrektorzy szkół i placówek z terenu  Delegatury  w Radomiu
Delegatura
w Radomiu
19.09.2016r.
(poniedziałek)
godz. 10-dyr. gimnazjów;
godz. 12.30 – dyr. szkół podstawowych
Centrum Kultury w Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 3, Żyrardów
 
Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatów:
żyrardowskiego, piaseczyńskiego, sochaczewskiego, warszawskiego – zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego
Wydział Kształcenia Ogólnego
20.09.2016 r.
(wtorek)
godz. 10
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. J. Korczaka 73
Aula Duża
Dyrektorzy szkół i placówek z terenu  Delegatury  w  Ostrołęce
Delegatura
w Ostrołęce
21.09.2016r.
godz. 10-dyr. gimnazjów;
godz. 12.30 – dyr. szkół podstawowych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
Warszawa
Aula Schumana
Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu m. st. Warszawy
Wydział Kształcenia Ogólnego
26.09.2016 r.
(poniedziałek)
godz. 10
Zespół Szkół
im. inż. Stanisława Wysockiego
d. "Kolejówka" w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 56
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych i dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich
Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
27.09.2016r.
(wtorek)
godz. 10
Wyższa Szkoła Menedżerska
Warszawa
ul. Kawęczyńska 36
Aula – parter
Dyrektorzy publicznych
i niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich
 
Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
28.09.2016 r.
(środa)
godz. 10
Urząd Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy
Warszawa
ul. Żeromskiego 29
Sala konferencyjna -parter
Dyrektorzy szkół
i placówek specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, burs oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich
 
Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

Metryczka

Data publikacji 29.08.2016
Data modyfikacji 28.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
do góry