Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Honorowy Profesor Oświaty 2012 - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Honorowy Profesor Oświaty 2012

15 października 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Pani Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, wręczyła Tytuły Honorowe Profesora Oświaty.

W tym roku Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej uhonorowała tym zaszczytnym tytułem dwudziestu najwybitniejszych nauczycieli z całego kraju.

Z województwa mazowieckiego Tytuł Honorowy Profesora Oświaty otrzymała Pani Jadwiga Poznańska – nauczycielka fizyki z Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda 35/41 w Warszawie.

Pani Jadwiga Poznańska pracuje w zawodzie nauczyciela od 50 lat. Jest doradcą metodycznym w zakresie fizyki i astronomii, przez wiele lat pełniła funkcję eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Znana jest jako autorka licznych publikacji dotyczących oświaty i problematyki edukacyjnej. Swoją pasją zawodową inspiruje innych do doskonalenia i podejmowania działań innowacyjnych z dydaktyki i metodyki fizyki na miarę XXI w. (np. do nauczania fizyki włączyła elementy ekologii). Pani Jadwiga Poznańska jest współautorką nowatorskiego cyklu podręczników dla gimnazjum pt. „Ciekawa fizyka”, dzienników badawczych i programu nauczania fizyki.

Największym osiągnięciem zawodowym Pani Jadwigi Poznańskiej jest zorganizowanie Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, które promuje problematykę ochrony środowiska – wykorzystywanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii.

Znaczący dorobek zawodowy Pani Jadwigi Poznańskiej został potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczonej gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Metryczka

17.10.2012
Data publikacji 17.10.2012
Data modyfikacji 07.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Margerita Wiśniewska
do góry