Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Empowering Tomorrow's Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Empowering Tomorrow's Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja, mają zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniowe wydarzenie skupiające uwagę zarówno na systemowych, jak i praktycznych aspektach nowych technologii w sektorze VET, Empowering Tomorrow's Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie panelom dyskusyjnym, w których wezmą udział zarówno decydenci, jak i praktycy działający w sektorze VET. Drugi dzień natomiast będzie obfitował w sesje warsztatowe opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych.

Grupą docelową wydarzenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, podmioty prowadzące szkoły, organy administracji państwowej, organy samorządu terytorialnego, Ośrodki i Centra Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Ośrodki Doskonalenia Zawodowego etc. oraz wszyscy interesariusze (m.in. instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, izby przemysłowe, handlowe i gospodarcze, Branżowe Centra Umiejętności).

Jako że zarówno konferencja, jak i komunikacja podczas warsztatów będą odbywać się w języku angielskim, płynna znajomość języka angielskiego jest wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu. Dlatego też zaproszenie, agenda oraz rejestracja zostały skonstruowane właśnie w języku angielskim.

Warto podkreślić, że koszty zakwaterowania, wyżywienia i udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Uczestnicy powinni jedynie we własnym zakresie zapewnić sobie transport.

--------------------------------------------english verion below------------------------------------------------------------------

On behalf of the Foundation for the Development of the Education SystemOperator of the PL Education Programme financed by the EEA and Norway Grants and Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, Donor Programme Partner we are pleased to invite you to the Bilateral Seminar Event "Empowering Tomorrow's Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET", taking place on June 13-14, 2024 in Warsaw, Poland.

Are you ready to shape the future of vocational education and training?

Join us for an electrifying two-day journey into the realm of AI and cutting-edge technologies, revolutionizing the landscape of learning.

Number of places limited!

Please note that fluency in English is a participation requirement.

By registering for the Bilateral Seminar, you are committing to participate in both days of the event, including the conference day and the workshops.

Check the program on the website. Please note that the agenda is subject to change. Link will open in a new tab. VIEW AGENDA

The costs of accommodation, meals and participation in the conference are provided by the organizers. However, registration is required. REGISTER HERE

We are already asking you to save the date of June 13-14, 2024! Mark your calendars, pack your curiosity, and get ready to sculpt the future of workforce empowerment!

Registration is open until June 5th, 2024, 3:00 p.m.

If any problems or questions arise, please contact us by email: edukacja.eog@frse.org.pl or zuzanna.rozycka@frse.org.pl

Metryczka

Data publikacji 07.05.2024
Data modyfikacji 08.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry