Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego.

W załączeniu ogłoszenia o naborze na doradców metodycznych w poszczególnych placówkach.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą do dnia 15 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu).

Metryczka

Data publikacji 04.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Góra
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry