Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury "Niebieskie Karty" w oświacie - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury "Niebieskie Karty" w oświacie

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury "Niebieskie Karty" w oświacie.

Szkolenie można realizować w terminie 23 maja–2 lipca 2023 r. Orientacyjny czas potrzebny na udział w kursie to ok. 35 godzin dydaktycznych. Zgłoszenia są otwarte do 27 czerwca 2023 r.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka. 

Cele szczegółowe: 

  • zapoznanie ze specyfiką przemocy domowej oraz przemocy wobec dziecka, 
  • sposoby rozpoznawania problemu przemocy wobec dziecka, 
  • reagowanie na podejrzenie przemocy domowej, 
  • zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi, 
  • prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zapoznanie z obowiązkami pracowników oświaty wynikającymi z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.  

Zapisy na szkolenie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Kozubska, Tel: (22) 570 83 28, mail: aleksandra.kozubska@ore.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

Metryczka

Data publikacji 01.06.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry