Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, dalej: PO WER) Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Jednym z podmiotów wyłonionych w konkursie jest firma Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje projekt nr POWR.02.14.00-00-2007/18 pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 r. do 31.10.2023 r.

Partnerami w projekcie są:

  1. miasto Łódź / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
  2. Narodowe Forum Doradztwa Kariery,
  3. powiat ełcki / mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą być osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II.

Liczba osób przeszkolonych w projekcie będzie istotnym wkładem w osiąganiu wartości docelowej wskaźnika produktu pn. „Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w programie”, stanowiącego jeden ze wskaźników określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER. Maksymalizacja osiągniętej wartości wskaźnika przyczyni się do zrealizowania działań zaplanowanych w Programie.

Szczegółowa oferta projektu obejmuje:

  1. szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - 20 godzin zegarowych,
  2. grupy liczące średnio między 13 a 18 uczestników projektu,
  3. trzydniowe szkolenia realizowane w formie zjazdów i prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne oraz kompleksową metodykę opracowaną w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”,
  4. aktywne formy przekazywania wiedzy (warsztaty, prelekcja połączona z dyskusją, mapa myśli, gra szkoleniowa itd.),
  5. nocleg i/lub refundacja kosztów dojazdu na miejsce szkolenia – zapewnione dla uczestników wymagających tego typu wsparcia,
  6. podwójna przerwa kawowa oraz przerwa obiadowa – zapewnione dla wszystkich uczestników szkoleń podczas każdego z trzech dni szkoleniowych, dodatkowo dla osób korzystających z noclegu zapewnione kolacje oraz śniadania,
  7. materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive) - dla wszystkich uczestników.

Szczegółową informację można znaleźć na stronie internetowej: www.kompetencjedladoradcow.pl

Osobą, która udzieli Państwu szczegółowych informacji w zakresie szkoleń i ich organizacji ze strony Beneficjenta projektu (Open Education Group Sp. z o.o) jest Pani Marzena Pruszyńska, tel. 695 995 423, e-mail: m.pruszynska@openeducation.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Open Education Group Sp. z o.o. projektu. Udział w projekcie z pewnością przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestników oraz będzie służył doskonaleniu ich warsztatu pracy i zastosowaniu innowacyjnych metod prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Metryczka

Data publikacji 31.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry