Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Foreign Language Assistant Programme - oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego (konwersacja) lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Foreign Language Assistant Programme - oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego (konwersacja) lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim

Szanowni Państwo,

na prośbę Ambasady Hiszpanii w Warszawie udostępniamy informację o Foreign Language Assistant Programme, który pozwala zdobyć nowe doświadczenie osobiste i zawodowe związane z pobytem i pracą w innym państwie, a także przekonać się jak w praktyce funkcjonuje hiszpański system edukacji.

Jest to oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego (konwersacja) lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim w publicznych szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024. Asystent nie ma obowiązków dydaktycznych i pracuje z uczniami wyłącznie pod nadzorem hiszpańskiego nauczyciela. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

Asystentowi wypłaca się miesięczną dietę na wyżywienie i zakwaterowanie w zamian za 14 godzin zajęć tygodniowo w szkole. Koszty podróży pokrywa asystent. Dieta nie jest traktowana jako wynagrodzenie, więc nie podlega opodatkowaniu. Asystent ma zagwarantowaną opiekę zdrowotną podczas pobytu w Hiszpanii. Asystent może wykonywać tę pracę równolegle z inną działalnością, odpłatną lub nieodpłatną, w Hiszpanii, o ile nie koliduje ona z jego głównym zajęciem.

Strona hiszpańska przeznaczyła 60 miejsc dla kandydatów z Polski, a termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2023 r. Więcej szczegółów na temat wymagań i warunków w załączonych dokumentach.

Ponadto szczegółowe informacje na temat programu i aplikacji znajdują się na stronach:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998188/ficha/998188-2023.html#ds1

https://www.educacionyfp.gob.es/polonia/convocatorias-programas/ministerio/auxiliares-conversacion.html

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do Biura Radcy ds. edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie na adres e-mail: asesoriaeducacion.pl@educación.gob.es lub telefonicznie: 48 22 626 98 11 

Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem asystenta w ww. programie.

Metryczka

Data publikacji 28.03.2023
Data modyfikacji 30.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ambasada Hiszpanii w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry