Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Lekcja o Funduszach Europejskich" po raz pierwszy na Mazowszu! - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

"Lekcja o Funduszach Europejskich" po raz pierwszy na Mazowszu!

1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością).

W ramach poprzednich edycji odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których wzięło udział ponad 80 tys. uczniów. W tym roku, po raz pierwszy, do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów). Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom  rozwoju lokalnego oraz możliwościom zaangażowania mieszkańców w ten rozwój.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają między innymi gry planszowe, broszury, upominki dla uczniów, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej programu Polska Wschodnia.

 

Metryczka

Data publikacji 12.08.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry