Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Lekcja:Enter” - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Lekcja:Enter”

Ogólnopolski projekt „Lekcja:Enter” prowadzony jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, a realizowany m.in. przez Centrum Edukacji Nauczycieli Potest.

W ramach przedsięwzięcia Dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczycieli na szkolenie nt. wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Bezpłatne szkolenia są realizowane online w czasie rzeczywistym (webinaria).

W dniu 30 sierpnia br. o godzinie 11.00 na platformie Clickmeeting odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym przybliżone zostaną organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli Potest szkolenia. Państwo Dyrektorzy chcący wziąć udział w spotkaniu powinni wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: a.swiatek@potest.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

Metryczka

Data publikacji 08.08.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Centrum Edukacji Nauczycieli Potest
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry