Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpłatne szkolenia on-line "Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" i „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego". - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpłatne szkolenia on-line "Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" i „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego".

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani dr Iwony Wieczorek - Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia online:

1. „Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli  i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych", które odbędzie się 18 maja 2022 r. w godz. 12.30-14.30 na platformie CISCO WEBEX.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego: https://www.nist.gov.pl/edukacja/bezplatne-szkolenie-on-line-edukacja-uchodzcow-z-ukrainy-wyzwaniem-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-18-maja-2022-r,3822.html

Prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 18.05.2022 r. przez formularz na stronie NIST www.nist.gov.pl - zakładka "Edukacja"/"Szkolenia NIST"/”Szkolenia online”.

2. „Edukacja dla uchodźców – zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego", które odbędzie się 23 maja 2022 r. w godz. 12.30-14.00 na platformie CISCO WEBEX.

Prowadzenie: dr Katarzyna Stankiewicz, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego: https://www.nist.gov.pl/edukacja/bezplatne-szkolenie-on-line-edukacja-dla-uchodzcow-zadania-i-obowiazki-dyrektora-placowki-edukacyjnej-w-tym-zasady-przyjmowania-uczniow-z-ukrainy-w-trakcie-roku-szkolnego-23-maja-2022-r,3827.html

Prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 23.05.2022 r. przez formularz na stronie NIST www.nist.gov.pl - zakładka "Edukacja"/"Szkolenia NIST"/”Szkolenia online”.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie z linkiem udostępniającym szkolenie. Każda osoba powinna użyć odrębnego adresu e-mail. Uwzględniane będą wyłącznie unikatowe adresy e-mail.

Po wysłaniu formularza powinniście Państwo otrzymać wiadomość email potwierdzającą prawidłowość zgłoszenia.

Na 1 godzinę przed szkoleniem otrzymacie Państwo drugą wiadomość email z linkiem zapraszającym na przedmiotowe szkolenie.

Na 20 minut przed szkoleniem pokój wirtualny, w którym odbywać się będzie szkolenie zostanie otwarty i będzie dostępny dla uczestników szkolenia.

NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym zostaną poinformowani Państwo drogą email-ową przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej www.nist.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Pan Mariusz Kocik mail: mariusz.kocik@nist.gov.pl  ,tel.510 872 795

Pani Katarzyna Wieczorek mail: katarzyna.wieczorek@nist.gov.pl  ,tel. 500 165 778

Pani Paulina Czerwińska mail: paulina.czerwinska@nist.gov.pl  ,tel. 690 470 988

Metryczka

Data publikacji 17.05.2022
Data modyfikacji 17.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry