Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja na kierunek fizyka na UKSW - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Rekrutacja na kierunek fizyka na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczyna rekrutację na stacjonarne, bezpłatne studia drugiego stopnia na kierunku fizyka.

Dwuletnie studia z fizyki będą się odbywać w systemie tutorskim. Oznacza to, że student wraz opiekunem naukowym będzie realizował indywidualny program nauczania. Dzięki temu osoby, które pracują np. w szkołach, będą miały możliwość pogodzenia pracy z realizowaniem studiów.

Rekrutacja rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 4 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Metryczka

Data publikacji 05.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały UKSW
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry