Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” – III edycja - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” – III edycja

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na trzecią edycję szkolenia e-learningowego obejmującego metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Będzie stanowić wsparcie w zakresie realizowanych w tych placówkach zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z pogłębieniem wiedzy w zakresie metodyki nauczania zdalnego oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie trwa do 23 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie ORE.

Metryczka

Data publikacji 13.10.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały organizatora
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry