Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

INICJATYWY ROCZNICOWE - 100-lecie Niepodległości -

Nawigacja

100-lecie Niepodległości

INICJATYWY ROCZNICOWE

08.11.2018

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaliśmy kilkanaście inicjatyw skierowanych do szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Na stronie internetowej Kuratorium sukcesywnie umieszczane są również organizowane przez szkoły, najciekawsze wydarzenia związane z tematyką niepodległościową. Honorowym Patronatem Kuratora objętych zostało natomiast ponad 50 wydarzeń.

Mazowiecki Kurator Oświaty jest organizatorem wielu inicjatyw, w których zachęcaliśmy szkoły do świętowania odrodzenia polskiej państwowości. W nasze pomysły zaangażowały się szkoły i placówki oświatowe województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/18.

Społeczności szkolne miały okazję uczestniczyć w następujących wydarzaniach niepodległościowych, zorganizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 • Konkurs tematyczny "Protesty czerwca 1976 r. − drogą do wolności" dla uczniów gimnazjów;
 • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Powstańczej przygotowany i przeprowadzony we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku;
 • „Trybunał historyczny – spór o przyczyny upadku I Rzeczpospolitej" - autorski projekt edukacyjny, rodzaj debaty oxfordzkiej z udziałem uczniów i ekspertów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • „Trybunał historyczny – spór o powstania narodowe” - autorski projekt edukacyjny, rodzaj debaty oxfordzkiej z udziałem uczniów i ekspertów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • Konferencja "Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły" z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół oraz osób, które mają w swoim dorobku doświadczenie praktyczne w wychowaniu zgodne z wartościami lub swoją postawą z przeszłości mogą stanowić wzór do naśladowania;
 • Konkurs „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych” dla uczniów gimnazjum i klas gimnazjalnych;
 • Konkurs historyczny „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny” dla szkół;
 • Koncert Pieśni Patriotycznych z udziałem artystów ze wszystkich powiatów z Delegatury w Ostrołęce;
 • Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" zorganizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów.

Zachęcaliśmy również szkoły, aby przekazywały informacje o organizowanych przez siebie inicjatywach, związanych z obchodami odzyskania Niepodległości przez Polskę. Lista tych wydarzeń dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ponad 50 spośród inicjatyw zostało objętych Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 • Podsumowanie Konkursu „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” (23 maja)
  Podsumowanie Konkursu „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” (23 maja)
 • Podsumowanie Konkursu „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” (23 maja)
  Podsumowanie Konkursu „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” (23 maja)
 • Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" zorganizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów
  Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" zorganizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów
 • Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" zorganizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów
  Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" zorganizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów
 • Podsumowaniu konkursów historycznych „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych i 80-tych” i „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny”
  Podsumowaniu konkursów historycznych „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych i 80-tych” i „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny”
 • Konferencja "Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły"
  Konferencja "Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły"

Metryczka

Data publikacji 08.11.2018
Data modyfikacji 08.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry