Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Inicjatywy zgłoszone przez szkoły/placówki -

Nawigacja

Inicjatywy zgłoszone przez szkoły/placówki

 • Wojewódzki konkurs pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej” na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania organizowany przez LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem inicjatywy jest ukazanie sylwetek tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra. Autorami biografii aktualnych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, organizacje szkolne. Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania i zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice, uczniowie, organizacje młodzieżowe i samorządy uczniowskie. Więcej informacji: http://www.68lo.edu.pl.

  Dzielnicowy dzień mierzenia i liczenia „Droga do niepodległości w liczbach”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie. Inicjatywa kierowana do publicznych szkół podstawowych z dzielnicy Targówek. Celem konkursu jest prezentacja ważnych wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz rozwijanie u uczniów umiejętności praktycznego zastosowania matematyki. Konkurs organizowany jest w terminie 14 marca 2018 r. w Warszawie. Więcej informacji: https://sp298.edupage.org.

 • II konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Konkurs trwa od stycznia do 23 marca 2018 r. Inicjatywa skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja utworów żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym.
 • Wystawa plenerowa „Katyń” na ulicach Wierzbicy przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Wystawę zaplanowano na kwiecień 2018 r.
 • Konkurs historyczny ,, Samochodówka dla Niepodległej - w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”, realizowany  przez Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2. Konkurs organizowany jest w terminie od 13 kwietnia do 11 maja 2018 r.Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, kształcenie umiejętności analizy materiałów źródłowych, rozwijanie zainteresowania historią naszej Ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs składać się będzie z : testu wiedzy i konkursu plakatowego. Więcej informacji https://zssam2.edupage.org/text61/?
 • Ogólnopolski konkurs edukacyjny "Niezwyciężeni 1918-2018", organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej skierowany jest do młodych ludzi: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań jako: plakatu edukacyjnego, filmu, vloga. Więcej informacji: www.niezwyciezeni1918-2018.pl. Więcej informacji: http://www.niezwyciezeni1918-2018.pl.
 • XVII edycja konkursu "Mazowsze – moja mała ojczyzna". Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest realizowany w następujących kategoriach: praca plastyczna, praca multimedialna, cykl fotografii, praca plastyczno-literacka, praca literacka. Prace konkursowe należy nadsyłać do 16 marca 2018 roku. Bliższych informacji o konkursie udziela Michał Rybak, Dział Edukacji Muzeum Niepodległości, tel. 533 750 436, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-dzieci/mazowsze-moja-mala-ojczyzna-5/.
 • Ogólnopolski konkurs IPN dla szkół „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922. Organizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Warszawa.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowych informacji udziela dr Anna Maria Adamus z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, regionalny koordynator projektu (0-22 860 70-51; annamaria.adamus@ipn.gov.pl).Zgłoszenia przyjmowane do 31 stycznia.
 • Ogólnopolski konkurs "Bohaterowie są wśród nas" organizowany przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gen. Stanisława Woźniaka wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów.
 •  „Sto lat Niepodległej” – taki tytuł będzie nosić książka nad którą prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Jej wydanie planowane jest na listopad 2018 r. Składać się będzie z dwóch części: część I „Bohaterowie naszej wolności” to przedstawienie (praca plastyczna, wiersz, opowiadanie, życiorys, wywiad, film) przez uczniów szkół Gminy Michałowice postaci z terenu tej gminy, które oddały życie za Ojczyznę, bądź pracowały na jej rzecz; część II „Oblicza Ojczyzny” będzie zawierać prace uczniów ze szkoły w Komorowie (prace literackie, prezentacje multimedialne, filmy) promujące pojęcie „Małej Ojczyzny” oraz poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.
 • XIV Konkurs Literacki pt. „2017 Rok Bohaterów Narodowych: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski”, organizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów życiem i działalnością wybitnych Polaków, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury oraz zachęcenie do rozwijania pasji literackich. Konkurs trwa w okresie od 8 grudnia 2017 r. do 16 lutego 2018 r. Przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji na stronie: www.swnp.waw.pl/xiv-ogolnopolski-konkurs-literacki.
 • Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” organizują Senatorowie RP, którzy zadeklarowali jego przeprowadzenie w swoim okręgu wyborczym oraz Kancelaria Senatu.  Celem inicjatywy jest m. in. rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 10 stycznia 2018 r. Więcej informacji: www.senat.edu.pl/orzel-bialy.
 • Regionalny konkurs historyczny „Rok 1918. Tradycje niepodległościowe w mojej miejscowości” dla uczniów wszystkich typów szkół w województwie mazowieckim. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy edyta.gula@ipn.gov.pl do dnia 20 grudnia 2017 r.  Organizatorem inicjatywy jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/43265,Regionalny-konkurs-historyczny-Rok-1918-Tradycje-niepodleglosciowe-w-mojej-miejs.html.
 • "Dzień dla Ojczyzny" to inicjatywa cykliczna polegająca na zaangażowaniu uczniów poszczególnych klas w Szkole Podstawowej im Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w organizację wydarzenia szkolnego o tematyce historycznej: apelu, prezentacji multimedialnej, testu historycznego, dramy, prelekcji. Dodatkowy element przedsięwzięcia stanowi kącik historyczny nawiązujący tematycznie do prezentowanego okresu dziejów Polski bądź przybliżający sławną postać historyczną. Termin realizacji: od listopada 2017 r. do listopada 2018 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.spcieszewo.com.pl.
 • Konkurs historyczny pt. „Znam postacie historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.” dla klas VI i VII; konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Polskie drogi do wolności” dla klas II i III gimnazjum; gminna uroczystość poświęcona Narodowemu Dniu Żołnierzy Wyklętych – III 2018 r.; gminna uroczystość poświęcona 78. rocznicy mordu młochskiego oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej (IV 2018 r.), prelekcja pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach dotycząca odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz postaci historycznych związanych z tym wydarzeniem - to incjatywy, organizacji których podejmie się  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu w roku szkolnym 2017/2018. Dokładne informacje na temat podejmowanych działań znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.pspjedynka.cba.pl.
 • „Sto lat Niepodległej” – książka nad którą prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; jej wydanie planowane jest na listopad 2018 r. Składać się będzie z dwóch części: część I „Bohaterowie naszej wolności” to przedstawienie (praca plastyczna, wiersz, opowiadanie, życiorys, wywiad, film) przez uczniów szkół Gminy Michałowice postaci z terenu tej gminy które oddały życie za Ojczyznę, bądź pracowały na jej rzecz; część II „Oblicza Ojczyzny” będzie zawierać prace uczniów ze szkoły w Komorowie (prace literackie, prezentacje multimedialne, filmy) promujące pojęcie „Małej Ojczyzny” oraz poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.
 • „VI Siedlecki Test Historyczny „Droga Polaków do Niepodległości 1768-1918”, organizowany w dniu 9 listopada 2017 roku przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy” z siedzibami w Siedlcach. Test jest skierowany do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Siedlec. https://www.zolkiewski.siedlce.pl/siedlecki-test-historyczny/
 • Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, organizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez Szkołę Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Realizacja: składanie prac konkursowych i zgłaszanie się uczestników listopad 2017, test historyczny i finał 13 listopad br.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”, organizowany w od października do listopada br. przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z Legionowa i powiatu legionowskiego. http://zsp.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1447
 • III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości". Głównym organizatorem konkursu jest Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Okres trwania: od 2 października do 5 grudnia 2017 roku. Celem konkursu jest m.in.: pogłębienie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.  http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
 • Konkurs tematyczny „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych” dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski, poznanie wpływu działalności osób zasłużonych na współczesną historię Polski oraz podkreślenie wartości patriotyzmu, wolności i godności w życiu człowieka i obywatela. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1441,Zarzadzenie-nr-57-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r.html
 • XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Cele przedsięwzięcia to m.in.: kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego, popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1433,Zarzadzenie-nr-53-z-dnia-20-wrzesnia-2017-r.html
 • Konkurs tematyczny „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1443,Zarzadzenie-nr-59-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r.html

 

 

 

do góry