Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” -

Nawigacja

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Informacje o najważniejszych inicjatywach będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium (kryteria decydujące o publikacji to m.in.: wartości merytoryczne i wychowawcze projektu oraz jego zasięg terytorialny). 

Wszystkie szkoły i placówki z Mazowsza zachęcamy do świętowania tej wyjątkowej rocznicy oraz do przekazywania informacji na temat podejmowanych inicjatyw na adres e-mail: niepodlegla@kuratorium.waw.pl. Przesłana informacja o wydarzeniu powinna zawierać: nazwę przedsięwzięcia, termin realizacji, krótki opis oraz link do strony, na której umieszczono szczegółowe dane na temat inicjatywy.

WYDARZENIA I DZIAŁANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH NA MAZOWSZU.

 • „Sto lat Niepodległej” – książka nad którą prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; jej wydanie planowane jest na listopad 2018 r. Składać się będzie z dwóch części: część I „Bohaterowie naszej wolności” to przedstawienie (praca plastyczna, wiersz, opowiadanie, życiorys, wywiad, film) przez uczniów szkół Gminy Michałowice postaci z terenu tej gminy, które oddały życie za Ojczyznę, bądź pracowały na jej rzecz; część II „Oblicza Ojczyzny” będzie zawierać prace uczniów ze szkoły w Komorowie (prace literackie, prezentacje multimedialne, filmy) promujące pojęcie „Małej Ojczyzny” oraz poprawne posługiwanie się językiem ojczystym. 
 • „W hołdzie Niepodległej” – obchody Roku dla Niepodległej, organizowane od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 roku przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej oraz Stowarzyszenie „Z Serca” z siedzibami w Pułtusku. Inicjatywa kierowana do uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego oraz mieszkańców. W ramach obchodów organizatorzy przygotowali m.in: spektakl teatralny pt.: “Droga do Niepodległej”, XV Bieg Ireny Szewińskiej dla Niepodległej, konkurs historyczny „Drogi do Niepodległości”, konkurs na wiersz patriotyczny „Dla Niepodległej”, konkurs fotograficzny „Piękna Niepodległa – Powiat Pułtuski”, gra terenowa matematyczno-historyczna „Matematycy w Niepodległej Polsce”, konkurs plastyczny „Moja Niepodległa Ojczyzna”, „Symbole Niepodległej” – odśpiewanie pieśni patriotycznych.
 • VI Siedlecki Test Historyczny „Droga Polaków do Niepodległości 1768-1918”, organizowany w dniu 9 listopada 2017 roku przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy” z siedzibami w Siedlcach. Test jest skierowany do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Siedlec. https://www.zolkiewski.siedlce.pl/siedlecki-test-historyczny/
 • Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, organizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez Szkołę Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Realizacja: składanie prac konkursowych i zgłaszanie się uczestników listopad 2017, test historyczny i finał 13 listopad br.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”, organizowany w od października do listopada br. przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z Legionowa i powiatu legionowskiego. http://zsp.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1447 
 • III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości". Głównym organizatorem konkursu jest Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Okres trwania: od 2 października do 5 grudnia 2017 roku. Celem konkursu jest m.in.: pogłębienie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.  http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
 • Konkurs tematyczny „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych” dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski, poznanie wpływu działalności osób zasłużonych na współczesną historię Polski oraz podkreślenie wartości patriotyzmu, wolności i godności w życiu człowieka i obywatela. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1441,Zarzadzenie-nr-57-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r.html
 • XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Cele przedsięwzięcia to m.in.: kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego, popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1433,Zarzadzenie-nr-53-z-dnia-20-wrzesnia-2017-r.html
 • Konkurs tematyczny „Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia. http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1443,Zarzadzenie-nr-59-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r.html
 • Konkurs historyczny „1791-1918 – od Konstytucji 3-go Maja do odzyskania Niepodległości” dla uczniów szkół podstawowych z powiatu pruszkowskiego. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom tematyki odzyskania niepodległości przez Polskę, doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Młochowie. 
 • VII Ogólnopolski Konkurs Translatorski „Rok 2018-100 lat wolności” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i liceów. Organizatorem konkursu jest XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. Głównym celem projektu jest wyłonienie spośród młodzieży talentów translatorskich. 

 

do góry