Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

 

                                                                                                    Warszawa, dn.16 lipca 2015 r.

 

 

                                                                                                  Dyrektorzy Szkół

                                                                                                 województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu udostępniam list Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego przekazany

do Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu 15 lipca 2015r., dotyczący skierowań

na badania lekarskie, wydawanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

kandydatom do klas pierwszych. W liście znajdują się również informacje, które takie

skierowanie powinno zawierać, by lekarz medycyny pracy mógł rzetelnie ocenić

możliwość podjęcia przez ucznia nauki w danym zawodzie.

 

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              MAZOWIECKI

                                                                                 WICEKURATOR OŚWIATY

                                                                                                      -/-

                                                                                     Katarzyna Góralska

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 16.07.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry