Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw dziecka - Prawa dziecka - ucznia -

Nawigacja

Prawa dziecka - ucznia


Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgody 11, 00-018 Warszawa,
tel. (22) 556 44 40, fax. 22 556 44 50

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,
tel. (22) 626 94 19
 

Fundacja Dzieci Niczyje
http://fdn.pl/http://fdn.pl/programy http://mamatatatablet.pl/

 

Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
tel. (22) 616 16 69, (22) 672 65 86

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
ul. Mazowiecka 12/25
tel. (22) 826 88 62,
(22) 826 14 34

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa,
tel. 22 824 25 01, fax. 22 823 96 64

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12

od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00
 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży –  tel. 116 111   

od pn. do pt. - godz. 12.00-20.00

Metryczka

Data publikacji 07.01.2014
Data modyfikacji 22.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry