Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II ETAP REJONOWY KONKURSU - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

II ETAP REJONOWY KONKURSU

II ETAP REJONOWY KONKURSU odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 11.00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że II etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” odbędzie się

15 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00

w następujących lokalizacjach:

  • Sala Kinowa Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kaliskiego 25a. (dla uczniów szkół z Warszawy i powiatów bezpośrednio nadzorowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie);
  • Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie ul. Czarneckiego 40, (dla uczniów szkół z Ciechanowa i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ciechanowie);
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20 (dla uczniów szkół z Płocka i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Płocku);
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce ul. Batalionu Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka (dla uczniów szkół z Ostrołęki i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce);
  • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu ul.  Grzecznarowskiego 2. (dla uczniów szkół z Radomia i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Radomiu);
  • Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach, ul. Orlicz–Dreszera 3 (dla uczniów szkół z Siedlec i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Siedlcach).

Czas trwania etapu rejonowego wynosi 90 minut.

          Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsca do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu rejonowego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Ponadto informuję, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, rejonowe komisje oceniają prace uczniów i w ciągu siedmiu dni przesyłają drogą elektroniczną protokoły z wykazem uczniów
i uzyskanych przez nich wyników do Koordynatora Wojewódzkiego Konkursu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia.

W styczniu 2017 r. listy z wynikami uzyskanymi przez wszystkich uczestników etapu rejonowego będą dostępne na stronach internetowych: www.losyzolnierza.pl. oraz na stronie www.kuratorium.waw.pl

Z poważaniem

 

                                                                                   Wojewódzki Koordynator Konkursu

                                                        

                                                                                   Zdzisław Młodziejewski

Metryczka

Data publikacji 29.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry