Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia opieki dziecku przewlekle choremu. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia opieki dziecku przewlekle choremu.

Dzieci przewlekle chore realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie przepisów prawa oświatowego. Należy zaznaczyć, że przedszkole lub szkoła, w którym dziecko realizuje ww. obowiązek winna zapewnić dziecku, w zależności od potrzeb, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 W załączeniu stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia właściwej opieki dzieciom przewlekle chorym.

Załączniki do strony

Metryczka

Data wytworzenia 29.12.2014
Data publikacji 29.12.2014
Data modyfikacji 09.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Molka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry