Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opinia MKO dotycząca zgodności arkusza organizacji publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie, poradni psychologiczno – pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018 z przepisami prawa oświatowego - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Opinia MKO dotycząca zgodności arkusza organizacji publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie, poradni psychologiczno – pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018 z przepisami prawa oświatowego

Karta informacyjna.

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 13.04.2017
Data modyfikacji 14.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry