Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

 
 
Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r.
FKA.3111.135.2014.PK
                                                                                                             Szanowni Państwo!
                                                                                  Marszałek,
                                                                                  Starostowie Powiatów,
                                                                                  Prezydenci Miast,
                                                                                  Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
                                                                                  województwa mazowieckiego
 
 
            W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902) przekazuję w załączeniu elektroniczne wzory rozliczenia.
Załącznik nr 6 sporządza dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną i przekazuje go wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do dnia 15 stycznia 2015 r. jednostce samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 8 sporządza jednostka samorządu terytorialnego z uwzględnieniem szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz szkół podstawowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną. Załącznik nr 8 jednostka samorządu terytorialnego przekazuje wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do dnia 31 stycznia 2015 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fk@kuratorium.waw.pl a następnie uzupełniony o niezbędne podpisy pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
 
 
                                                                                                                                                p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                           /-/
                                                                                            Katarzyna Góralska

Metryczka

22.12.2014
Data publikacji 25.02.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kupis
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
do góry