Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Analiza działań - Narodowy Program Stypendialny 2017 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Analiza działań - Narodowy Program Stypendialny 2017 r.

23.01.2018

Warszawa, 22 stycznia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3122.3.2018.KS


Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin województwa mazowieckiego

 

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Stypendialnego prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2017 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej.

Powyższe informacje proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, telefon kontaktowy 22 551 24 32 – Krystyna Stańczak.

Proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry