Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liczba szkół dofinansowanych w ramach dotacji podręcznikowej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Liczba szkół dofinansowanych w ramach dotacji podręcznikowej

22.01.2018

Warszawa, 22  stycznia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3122.2.2018.PK

Szanowni Państwo
Marszałek województwa mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie województwa mazowieckiego

 

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.033.1.2017.IK uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z załączoną tabelą, informację dotyczącą liczby szkół publicznych i niepublicznych, w których dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych został sfinansowany z dotacji celowej w 2017 r.

Informację o liczbie szkół proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.01.2018
Data modyfikacji 22.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry