Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - rozliczenie - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - rozliczenie

22.12.2017

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3122.24.2017.PK

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Miast i Gmin województwa mazowieckiego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 875) przekazuję w załączeniu wzór rozliczenia rocznego udzielonej dotacji celowej. Wypełnione rozliczenie należy przekazać do dnia 31 stycznia 2017 r. w wersji elektronicznej na adres patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjna na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. 

W załączeniu przekazuję również informację udostępnioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczącą danych z Systemu Informacji Oświatowej o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30.09.2017 r.

Wzór rozliczenia rocznego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dodatkowo uprzejmie proszę o przekazanie, wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, wypełnionej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry