Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców - Aktualności -

Nawigacja

II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

07.11.2018

6 listopada Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty uczestniczyła w Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnikami spotkania byli m.in. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” oraz przedstawiciele Rad Rodziców szkół województwa mazowieckiego.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania Rad Rodziców, tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Omówiono również sprawy dotyczące egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek podkreśliła szczególne znaczenie Rady Rodziców dla funkcjonowania szkoły. Przypomniała również, że prawo oświatowe daje rodzicom duże kompetencje, wśród których jedną z ważniejszych jest uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego.

Konferencja została zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wraz z Fundacją „Rodzice Szkole”.

 

 

 

 

 

  • II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
    II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  • II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
    II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  • II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
    II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Metryczka

Data publikacji 07.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Sitek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Sitek
do góry