Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dotycząca realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020

14.04.2017

Warszawa,  13 kwietnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.045.2.2017.BS
 
 
Dyrektorzy zespołów szkół,
szkół podstawowych, gimnazjów,
liceów i techników
z terenu województwa mazowieckiego
 
 

Szanowni Państwo, 

w związku z koniecznością zaktualizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej strategicznych wskaźników realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży - w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - uprzejmie proszę o przekazanie w terminie do 10 maja 2017 r., danych za rok 2016 w poniższym zakresie:

  1. zapewnienia przez szkołę dostępu do sali gimnastycznej,
  2. zapewnienia przez szkołę dostępu do boiska,
  3. zapewnienia przez szkołę dostępu do urządzenia rekreacyjno – sportowego.

Dane należy przekazać za pośrednictwem ankiety znajdującej się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie http://www.kuratorium.waw.pl/sport

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. W przypadku zespołów każdą szkołę wchodzącą w ich skład należy wprowadzić do ankiety osobno. 

Dodatkowo, wyjaśniam, że:

  • przez dostęp do sali gimnastycznej, boiska lub urządzenia sportowego rozumie się możliwość korzystania przez uczniów danej szkoły z sali gimnastycznej, boiska lub urządzenia rekreacyjno – sportowego, które znajdują się na terenie tej szkoły lub na terenie innej szkoły/innego obiektu.
  • W przypadku boisk wielozadaniowych należy taki obiekt uwzględnić tylko raz (nie należy go dzielić na części składowe, np. boisko do koszykówki, boisko do siatkówki).
  • Przez urządzenia rekreacyjno-sportowe rozumie się urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych, boisk sportowych np. drabinki, kozły, skrzynie) oraz urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw (np. strzelnice, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe).

Powyższe dane zostaną przekazane Ministrowi Sportu i Turystyki, który jest realizatorem Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (PRS 2020). 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.04.2017
Data modyfikacji 14.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry