Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja na temat opiniowania arkuszy organizacyjnych przez kuratora oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Informacja na temat opiniowania arkuszy organizacyjnych przez kuratora oświaty

12.04.2017

 
 

 

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.542.146.2017.PO


Marszałek Województwa,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Podmioty prowadzące publiczne szkoły
i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w celu sprawnej realizacji zadania związanego z wydaniem opinii przez kuratora oświaty w odniesieniu do arkuszy organizacyjnych publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przekazuję informację w poniższym zakresie.

Załączone cztery karty informacyjne dotyczą opiniowania arkuszy organizacyjnych:

Wydana przez organ nadzoru pedagogicznego opinia oraz jeden egzemplarz arkusza, będą przekazane zwrotnie do organu prowadzącego w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do dnia 20 maja 2017 r.

Bardzo proszę o zastosowanie się do określonych zasad.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.04.2017
Data modyfikacji 13.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry