Moje skróty

Najważniejsze informacje

Ważne :

Organizatorzy wypoczynku! Przypominamy o konieczności zgłoszenia wypoczynku na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Przekroczenie terminu skutkować będzie odmową wydania zaświadczenia. Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Szukając Einsteina

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.
Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

„Oświata Mazowiecka” to Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie wydawany we współpracy z kwartalnikiem „Meritum”.


Biuletyn skierowany jest do: nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Mamy nadzieję, że będzie on także pożytecznym źródłem informacji dla rodziców. W „Oświacie Mazowieckiej” znajdziecie Państwo informacje, porady i propozycje możliwych rozwiązań wynikających z teorii i praktyki edukacyjnej.

 

Polecamy

do góry