Aktualności

Konferencje

Kalendarium wydarzeń

loading
Inauguracja roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Tradycyjnie przełom września i października to okres zakończenia studenckich wakacji i rozpoczęcia roku akademickiego. 30 września studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uroczyście otworzyli nowy rok akademicki hymnem studenckim „Gaudeamus Igitur”. Zgromadzonych w auli im. Janusza Korczaka gości, wśród których był Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, powitał J.M. Rektor Akademii Prof. dr hab. Jan Łaszczyk.

Więcej

2014.10.01
11:59

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w niepublicznych szkołach podstawowych

Prośba do dyrektorów szkół niepublicznych podstawowych o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków.

Więcej

2014.10.01
09:41

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w publicznych szkołach podstawowych

Prośba do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków. Prosimy, aby ankietę wypełniał organ prowadzący, nie zaś poszczególne szkoły odrębnie.

Więcej

2014.10.01
09:40

Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje”

26 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Więcej

2014.09.26
15:38

Rozporządzenie w sprawie olimpiad dla gimnazjalistów podpisane

24 września br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dzięki temu od tego roku szkolnego liczna grupa uzdolnionych gimnazjalistów będzie mogła uczestniczyć w olimpiadach ogólnopolskich.

Więcej

2014.09.26
11:41

Podsumowanie Roku Szkoły w Ruchu

W Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie podsumowano (19 września) ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej – Rok Szkoły w Ruchu. W akcji wzięło udział blisko 500 szkół i przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Więcej

2014.09.19
15:49

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Więcej

2014.09.17
11:06

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego

Informujemy, że przedłużono możliwość składania zamówień na II część podręcznika 'Nasz elementarz' do 26 września 2014 r. ,do godz. 12.00.

Więcej

2014.09.29
07:57

Pokaż wszystkie

Aktualności

Konferencje

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, które odbyły się 29 maja i 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu. Cykl spotkań informacyjnych skierowany był do dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

Więcej

2014.06.16
15:16

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Pielęgnować tradycje i rozwijać skrzydła w rodzinie” to temat przewodni kolejnego spotkania (27 maja) zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

Więcej

2014.06.16
15:13

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbywała się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Więcej

2014.06.16
15:14

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

Więcej

2014.06.03
13:28

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Spotkanie poświęcone było prezentacji działań podejmowanych na rzecz dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Mazowszu.

Więcej

2014.06.03
13:28

Narada dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

13 maja odbyła się narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz organów prowadzących te placówki, dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Więcej

2014.05.15
13:24

Konferencja 'Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam'

Bezpieczne organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - to niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji „Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam”, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

Więcej

2014.04.11
15:41

„ Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole” - zakończeniecyklu konferencji regionalnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi i wykorzystania ich w swojej pracy.

Więcej

2014.04.09
11:44

Pokaż wszystkie


 „Oświata Mazowiecka” to Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie wydawany we współpracy z kwartalnikiem „Meritum”.
Biuletyn skierowany jest do: nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Mamy nadzieję, że będzie on także pożytecznym źródłem informacji dla rodziców. W „Oświacie Mazowieckiej” znajdziecie Państwo informacje, porady i propozycje możliwych rozwiązań wynikających z teorii i praktyki edukacyjnej.
Zapraszamy do lektury.


2009.03.16
18:25

Kamil Żmudziński

2010.08.17
08:57

Kamil Żmudziński

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Kuratorium

Plany/Sprawozdania

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

Więcej

2014.07.08
10:11

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.

Więcej

2012.09.06
11:02

Pokaż wszystkie

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 268 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: