Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych w szkołach i placówkach - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych w szkołach i placówkach

Warszawa, 24 marca 2016 r.
logo MKO
 
ZSE.535.1.2016.RK

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiegoSzanowni Państwo,

realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych w szkołach i placówkach powinna być ich nieustannym priorytetem, zwłaszcza że różnego rodzaju problemy są wciąż aktualne. Do nich należy zagrożenie dopalaczami oraz innymi środkami psychoaktywnymi. Negatywne skutki dla organizmu, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, to często skutek niewiedzy młodych ludzi na temat „cichego zabójcy", jakim są wspomniane środki. W walkę z tymi niebezpiecznymi substancjami zaangażowanych jest wiele instytucji, o których czytaliście Państwo w liście z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przypominam Państwu, że celem prowadzonych kampanii i wielu różnorodnych akcji jest poszerzanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy i substancji psychoaktywnych. Są one kierowane także do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą.

Dodam w tym miejscu, że zobowiązanie do realizacji działań profilaktycznych, jakie nałożone jest na wszystkich dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego, jest obligatoryjne i mam głębokie przekonanie, że ze wszystkich zadań i wyzwań postawionych przed Państwem w tej tak ważnej społecznie sprawie, wywiążecie się bez zarzutu.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 01.04.2016
Data modyfikacji 01.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry