Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie programu „Szkolny Klub Sportowy" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie programu „Szkolny Klub Sportowy"

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie programu „Szkolny Klub Sportowy" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

logo MKO
Warszawa, dn. 30 grudnia 2016 r.
 
ZIN.0344.276.2016.AM

Organy prowadzące szkoły 
Dyrektorzy szkół z terenu
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpocznie realizację programu „Szkolny Klub Sportowy", działanie systemowe skierowane do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W założeniach, program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o programie „Szkolny Klub Sportowy", dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl w zakładce Konkursy.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry