Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Honorowy Profesor Oświaty 2015 - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Honorowy Profesor Oświaty 2015

W dniu 14 października 2015 roku zostały wręczone przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską tytuły Honorowe Profesora Oświaty.

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (B. Conklin)

Honorowy Profesor Oświaty 2015

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 14 października 2015r. odbyła się uroczystość  obchodów Dnia Edukacji Narodowej, podczas której premier Ewa Kopacz i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska odznaczyła zasłużonych dla polskiej oświaty krzyżami zasługi Prezydenta RP, medalami za długoletnią służbę oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej. Minister edukacji wręczyła tytuły Honorowe Profesora Oświaty.

W tym roku Kapituła do spraw Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej uhonorowała tym zaszczytnym tytułem dwudziestu najwybitniejszych nauczycieli z całego kraju. Z województwa mazowieckiego zaszczytny tytuł Honorowy Profesora Oświaty otrzymały trzy osoby: na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Elżbieta Kawecka – nauczycielka fizyki z astronomią z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy  ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie oraz Pani Regina Lewkowicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 82 przy ul. Nowowiejskiej 37 A w Warszawie, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pan Maksymilian Wacław Janik – nauczyciel gry na akordeonie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego przy ul. H. Sienkiewicza 24 w Mławie.     

Pani Elżbieta Kawecka - nauczyciel fizyki z astronomią z trzydziestoletnim stażem pracy, obecnie nauczyciel  konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów   w Warszawie, od 2005 r. w tej placówce prowadzi zajęcia z fizyki dla uczniów i nauczycieli w ramach tzw. Otwartej Pracowni. Współautorka projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa mazowieckiego  „Learning in the Digital Age”, od wielu lat pracuje   w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji dotyczących oświaty i problematyki edukacyjnej jak również inicjatorką, współautorką i koordynatorką międzynarodowych projektów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Jej programy i materiały dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu  nauczania z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej są wykorzystywane w szkoleniach nauczycieli oraz szeroko rozpowszechniane w kraju i za granicą. Jednym z ważniejszych osiągnięć zawodowych Pani Elżbiety Kaweckiej jest współpraca z European Schoolnet w roli wiceambasadora projektu Scientix w Polsce.

Pani Elżbieta Kawecka  pełni funkcję eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatora OKE do sprawdzania egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią oraz eksperta ds. edukacji przyrodniczej powołanej w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Jej dorobek zawodowy  potwierdzają nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Za swoje zasługi oraz wieloletnią i długoletnią służbę Pani Elżbieta Kawecka otrzymała złoty medal oraz medal im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli przyznany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za wkład w rozwój nowych metod nauczania fizyki, wspomaganych technologią informacyjną.

Pani Regina Lewkowicz nauczyciel biologii z trzydziestoośmioletnim stażem pracy, od 26 lat jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 82 w Warszawie, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące i gimnazjum. W ogólnopolskim rankingu szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica   zajęło pierwsze miejsce w rankingu Liceów Ogólnokształcących  oraz drugie miejsce w Rankingu Maturalnym 2015.   Za popularyzację rozwiązań metodycznych i upowszechnianie dobrych praktyk szkoła otrzymała tytuły: „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Miejsce Odkrywania Talentów”.   W ostatnim roku szkolnym uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół nr 82 w konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobyli 27 tytułów laureata i 19 tytułów finalisty z matematyki, fizyki i informatyki. Liceum „Staszica” reprezentowało Polskę na krajowych  i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych z matematyki, chemii i fizyki odnosząc znaczące sukcesy.   

Pani Regina Lewkowicz jest członkiem Zarządu Szkół Twórczych oraz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Pełni funkcję eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. O jej dorobku zawodowym świadczą nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrza dzielnicy Ochoty oraz medal KEN i Złoty Krzyż Zasługi.           

Odznaczonym gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                                                                                                      

Metryczka

Data publikacji 15.10.2015
Data modyfikacji 16.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Margerita Wiśniewska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Flis Mariańska
do góry