Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Honorowy Profesor Oświaty w latach 2008 r. - 2009 r. - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Honorowy Profesor Oświaty w latach 2008 r. - 2009 r.

Informacja dotycząca Honorowego Profesora Oświaty

HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

W Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2008 r. złożono 96 informacji o osiągnięciach nauczycieli - kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty z terenu województwa mazowieckiego, a w 2009 r. - 33.
Mazowiecki Kurator Oświaty wnioskował do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty w 2008 r. o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty 11 nauczycielom, a w 2009 r. 5 nauczycielom.

W zaszczytnym gronie nauczycieli, którym Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej przyznała tytuły honorowego profesora oświaty, znalazło się 3 nauczycieli z województwa mazowieckiego:
Pani Elżbieta Władysława Zgondek -  nauczyciel wychowania przedszkolnego, Dyrektor  Przedszkola  nr 163 w  Warszawie  (2008 r.)
Pan Marek Jan Golka - nauczyciel fizyki i astronomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu (2008 r.)
Pani dr Anna Lechowicz – nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie (2009 r.)

Mazowiecki Kurator Oświaty typuje kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty oraz podejmuje ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowy profesora oświaty przyznawany jest najwybitniejszym nauczycielom. Nie należy traktować możliwości nadania takiego tytułu jako etapu awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie nadmieniamy, że musi to być kandydat, który ma ogromny dorobek zawodowy, poparty publikacjami, sukcesami uczniów oraz szczególnymi osiągnięciami związanymi z wykonywaniem zawodu nauczyciela.


Metryczka

22.02.2010
Data publikacji 22.02.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Wrotkowska
Osoba udostępniająca informację:
Margerita Wiśniewska
do góry