Moje skróty

Najważniejsze informacje

Darmowe podręczniki i ćwiczenia

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ulotką informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą harmonogramu reformy podręcznikowej.

Rządowy program „Książki naszych marzeń”

Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach Rządowego programu - „Książki naszych marzeń”.

Bezpieczne wakacje 2015

W zakładce dedykowanej organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży znajdziesz przydatne informacje.

Jak sprawdzić organizatora wypoczynku?
Bezpiecznie nad wodą
Praktyczne wskazówki dla organizatorów wypoczynku
Akty prawne

Koniec z niezdrowymi przekąskami w szkołach

Od 1 września 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie żywienia w szkołach.
Ich celem jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami wykorzystanymi podczas cyklu konferencji „Wiem, co jem – jak wdrażać w szkole od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia?”.

Rok Szkoły Zawodowców

Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców

Nadrzędnym celem programu jest rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez:
-uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji
-poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego
-dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Bezpieczna i przyjazna szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Ważne:

PESEL na legitymacjach szkolnych Organizatorzy wypoczynku! Przypominamy o konieczności zgłoszenia wypoczynku na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Przekroczenie terminu skutkować będzie odmową wydania zaświadczenia. Infolinia - wypoczynek dzieci i młodzieży: 22 551 24 00 wew. 3044 lub 4022 Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Szukając Einsteina

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.
Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

„Oświata Mazowiecka” to Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie wydawany we współpracy z kwartalnikiem „Meritum”.


Biuletyn skierowany jest do: nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Mamy nadzieję, że będzie on także pożytecznym źródłem informacji dla rodziców. W „Oświacie Mazowieckiej” znajdziecie Państwo informacje, porady i propozycje możliwych rozwiązań wynikających z teorii i praktyki edukacyjnej.

 

Polecamy

do góry